IVAR a.s.

TMC

 
 

*****

 
   
   

Profil
firmy TMC

Propojení
prům. sítí
 
NET92
Topologie
   

Síťové
adaptéry

Terminály

Vstupní
zařízení

Softwarová
podpora

Celkový přehled

 

Napište nám:

ivar@ivar.cz


Vytiskněte si
tuto stránku:

Tisk


Information
in English


English


Propojení průmyslových sítí 

Net92+Ethernet/IP

Sběr dat v reálném čase * Komunikace a kontrola sítě

Za povšimnutí stojí možnosti využití datové sítě ETHERNET,
velmi účelné a konkurence schopné řešení pro rozsáhlé aplikace.

(viz. EtherLite)

Máte-li Ethernetovou páteřní síť, můžete předejít technickým problémům a pořizování nových kabelážních systémů. Ty naopak můžete prostřednictvím NET92 zjednodušit. TRAX+/P a PROX+ mohou být v součastné době vybaveny interními EtherLite deskami a mohou být připojeny přímo do LAN sítě. Terminály lze řídit i prostřednictvím Internetu. EtherLite může být také instalován samostatně uvnitř samostatné skřínky. EtherLite je použitelný jako interface pro připojení jediného zařízení s interface RS232 nebo až pro 31 terminálů na sběrnici RS485 s NET92 protokolem. EtherLite je aplikovatelný s výhodou i pro dálkvou správu zařízení jiných výrobců.

Net92 je levná, na instalaci nenáročná a modulární snadno rozšiřitelná datová sběrná síť. Pracuje nad  pevnými průmyslovými standardy RS485. Podporuje širokou škálu terminálových zařízení s širokým využitím.

Net92 je rychlá. Umí řídit vysoký počet terminálů s velkokapacitními přesuny dat. Uživateli umožňuje vkládat data do terminálů, získávat informace o platbách, hlasováních i dozírání nad přístupy do chráněných oblastí. Zároveň správci systému nabízejí možnost monitorování a usměrňování průběhu jednoduchých transakcí i stavů celé sítě. Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím klávesnice a monitoru hostitelského počítače nebo různorodých sběrných zařízení všech úrovní.

Kontrola v reálném čase také zjednodušuje práci aplikačním programátorům. Už se nebudou muset potýkat s frontami zpráv různě se sbíhajících do vyrovnávacích pamětí. Jejich úkolem nadále zůstane pouze spouštění po sobě následných služeb.

Síť NET92 je speciálně vytvořena pro správu transakcí na pracovních stanicích a může tedy plnit roli páteře systému pro:

 • registraci docházky a kontrolu výroby
 • přístupovou kontrolu i automatizovanou kontrolu objektů (např. hotely, nemocnice, úřady atd.)
 • elektronické rozhodování
 • elektronickou platbu na komerčních, sportovních nebo turistických místech.

Aplikace založené na NET92 obecně nabízejí:

 • díky jednoduchému rozhraní Ethernet-TCP/IP okamžitou dostupnost dat bez ohledu na geografická omezení
 • nezávislou konfiguraci každé pracovní stanice
 • přesná a úplná data
 • ve srovnání s původními „papírovacími“ systémy vyžaduje nesrovnatelně méně času operátora
 • okamžitou kontrolu a editaci dat
 • levně a rychle instalovatelnou síť sektorů (oblastí)
 • neomezené oboustranné transakce
 • zprávy pro operátory
 • transakce připravené přímo pro operátory pro zvýšení produktivity
 • individualizovaná (adresně zaměřená) a generovaná analytická hlášení
 • výstup na obrazovku, tiskárnu nebo do souboru

Up

 

Terminály pro všechny typy aplikací

Všechny terminály firmy TMC jsou zapojitelné do společné sítě. Vývojáři mohou připravit software s podporou protokolu NET92 který zajistí souběh různorodých aplikací ve stejném čase.

Up

 

Spolehlivost

Minimalizace vyzařování a vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení je garantována úrovní technologií. Plynulost operací je zabezpečena i v případě výpadku elektrického proudu nebo některého z prvků sítě. Výběrem komponentů i kontrolními výrobními procesy je zajištěna kvalita sítě. Všechna zařízení splňují bezpečnostní standard EN 60950.

Jednoduchost, užívání, schůdnost i pružnost

Síť je sestavena z:

 • jedné nebo více pracovních hostovacích stanic, které provádějí kontrolu sítě a terminálů
 • napájecího zdroje a adapterové jednotky (převodníku) RS485/RS232
 • rozhraní EtherLite nezbytné pro připojení terminálů RS232 nebo RS485 do lokální sítě Ethernet
 • kabelážního systému, jednou nebo dvěma kroucenými dvoulinkami pro přenos dat a napájecího kabelu
 • vhodného TMC terminálu pro aplikaci

Použití původních telefonních kabelů mění instalaci sítě v jednoduchý úkol, který zvládne každý běžný elektrotechnik. Samozřejmě nutnost údržby a cena se sníží na minimum.

Duší sítě NET92 je vlastní TMC komunikační protokol. Protokol je spravován prostřednictvím kontrolního PC s pomocí knihoven TMC DLL nebo OCX. Pokud váš počítač není  PC bude protokol řízen prostřednictvím inteligentní verze našeho síťového ovladače PSLD/31 s vlastním bufferem,  dohlížejícím na spouštění veškerých činností.

Up

 

Popularita a  uznání programátorské veřejnosti

Každá aplikace, běžící nad sítí NET92 s TMC terminály, provádí transakce ihned a uživateli zpřístupňuje veškerá data prostřednictvím terminálů i kontrolních konsol spolu s komplexními rychlými monitorovacími službami. Programátoři od začátku ocenili jednoduchost, se kterou může být vše integrováno do zákaznických aplikací. Okamžité vykonání transakce, bezprostřední dostupnost elementárních, seskupených, nebo precizovaných skupin dat v každém aplikačním prostředí prostřednictvím terminálů a monitorovacích stanic umožňuje vytvořit systém s rychlými, výkonnými a ucelenými službami. Právě tyto výhody zajišťují vysokou oblibu NET92 u svých uživatelů v praxi..

Up

 


IVAR a.s., autorizovaný distributor TMC v ČR
Náměstí 5. května 3, 290 01 Poděbrady
tel.: (+420) 0324 611018, 610181; fax: (+420) (0)324 610505
e-mail: ivar@ivar.cz