IVAR a.s.

TMC

 
 

*****

 
  
  

Profil
firmy TMC

Propojení
prům. sítí

Síťové
adaptéry

Terminály
 
940 PROX+
PROXFinger
PROX+F/G
řada
TRAX+ řada
TRAX+G
řada
928 Finger
TRAX+G
951 IOX
921
AdapTRAX
914 HotMAX

Vstupní
zařízení

Softwarová
podpora

Celkový přehled

 

Napište nám:

ivar@ivar.cz


Vytiskněte si
tuto stránku:

Tisk


Information
in English


English


Terminály

940 PROX+

Programovatelný terminál pro kontrolu docházky, přístupu a řízení výroby


Čas jsou peníze !
Čas se nikdy nezastaví !
Hlídejme si svůj čas !
Také PROX+ se nikdy nezastaví !.


940 PROX+PROX+ je špičkou v nabídce TMC terminálů. Díky pevnému ocelovému krytu, dobře čitelnému displeji, velkému počtu vstupně/výstupních kanálů je PROX+ ideálním terminálem i pro nejnáročnější aplikace.

I přes kompaktnost, mnohostrannost a vysokou odolnost je obsluha PROX+ velmi jednoduchá. Poskytuje  vysokou úroveň programovatelnosti. Aktivace programů a procedur se provádí velmi jednoduše prostřednictvím stisků kláves. Každý krok celého procesu je provázen zprávami na displeji a zvukovými signály.

PROX+ pracuje jak v režimu ON-LINE tak v nezávislém režimu „Stand Alone“ (Off-Line). Pevná a funkční konstrukce připouští použití PROX+ pro řízení transakcí v náročnějších prostředích průmyslové výroby Je vhodný všude tam, kde je nezbytná garance spolehlivého sběru a kontroly dat.

 • Numerická nebo alfanumerická klávesnice
 • 128KB základní paměti pro uložení až 14000 transakcí
 • Vnitřní Ethernet rozhraní – volitelný doplněk
 • Interní nebo externí čtečky
  • čárového kódu (EAN, 12/5, C39)
  • čtečky magnetických karet ISO 2. stopa (stopa 1 a 3 v případě zájmu)
  • bezkontaktních karet
  • biometrická zařízení
 • V případě výpadku dodávky elektrického proudu přejde do režimu napájení bateriemi. V závislosti na energetických úrovních baterií zajistí autonomní výkon operací od 24 hodin až na několik dní. Tento systém je schopen "udržet" provozní data až 5 let (RAMCard volba).
 • Jednoduchá definice zákaznických procedur sběru dat pro plánování nebo jiné průmyslové požadavky.
 • Může kontrolovat až 31 satelitních podřízených prvků – TRAX+, MAX, IOX, nebo jiné terminály na skupinovém propojení RS485 linky, sbírajících a spravujících jejich data.
 • On-line a OFF-LINE operace. V OFF-LINE režimu jsou data vyhodnocena a uchovávána interně pro pozdější stažení z nadřízeného systému. V ON-LINE režimu jsou transakce monitorovány v reálném čase prostřednictvím počítače, kterému PROX+ předává všechna pořízená data. (z klávesnice nebo čtečky karet).
 • Tisková dokumentace chyb v transakcích
 • Praktický vyjímatelný šroubovací konektorový blok zjednodušuje instalaci i údržbu
 • 4 optoizolované digitální vstupy. Mohou být propojeny s počítadlem. Změny stavu nebo přetečení počítadla aktivují relé. Změny mohou být i uloženy do souboru, může být okamžitě odeslána zpráva na vzdálený počítač nebo se vykonat procedura.
 • 3 digitální výstupy s relé. Mohou být naprogramovány pro situace
  • právoplatný vstup a odchod
  • pro neplatný přístup
  • přístup pod vyhrůžkou
  • harmonogram sepnutí po minutách a po dnech v týdnu
  • na základě událostí na vstupech a podle příkazů

Up

 

PROX+G

Plně kompatibilní se standardním numerickým PROX+. Má širokou maticovou (240*128 bodů) obrazovku s rastrem až 32 znaků na 12 řádcích se 4 různými textovými fonty. Jsou implementovány všechny speciální znaky evropských jazyků ve Windows ASCII kódování. Funkční klávesy jsou seřazeny podél levého okraje displeje, kde mohou být zřetelně zobrazeny funkční popisky.

Up

 

 

Konfigurace

PROX+ může být instalován jako samostatná nezávislá jednotka

 • v dvoubodové (point-to-point) sériové konfiguraci
  • RS232,modem
  • C.L. (current loop, proudová smyčka)
 • ve vícebodovém (multipoint) zapojení
  • přes RS485 linku s využitím NET92 protokolu (do 254 terminálů).

Prox+ je schopen kontrolovat až 31 podřízených PROX+/EnTRAX/MAX/TRAX+.

Vzdálené podřízené jendotky EnTRAX nebo TRAX+P uchovávají transakce v jejich vlastní lokální paměti. Nadřízený systém slouží výhradně pro stahování dat z podřízených terminálů.

Kontrola podřízených jednotek 914HotMax. Vzdálená podřízená jednotka MAX načítá kódy karet a odesílá je do nadřízeného (master) PROX+, který je porovnává se svou interní autorizovanou přístupovou tabulkou. PROX+ odesílá zpětně pokyn k sepnutí relé nebo k odmítnutí načtené karty. Tím je umožněno vybudování velmi levnéno řešení rozsáhlé přístupové kontroly i s časovými a prostorovými zónami.

Up

 

Programování na různých úrovních

PROX+ je opatřen systémem souborů, které provádějí správu paměti prostřednictvím příkazů podobně jako v DOSu (DIR, TYPE, DEL atd.). Soubory jsou organizovány do adresářů. 1 MB paměti pro programy a data může být doplněn jako RAM karta, která se k systému souborů chová jako další logické zařízení. Jedná se o multitaskingový operační systém umožňující terminálům vykonávat množství vstupně výstupních operací (prostřednictvím obsluhy uživatelského ovládacího panelu) a ve stejném čase i ukládání dat z COM portů i vstupů na pozadí.

Programy a obsluha PROX+ využívá podpůrný software dodávaný firmou TMC. Je nutné, aby byl Váš počítač s operačním systémem Windows nebo DOS. Používáte-li jiný systém, TMC Vám poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci pro vytvoření Vašich vlastních komunikačních programů.

Základní PROX+ software spouští veškeré funkce terminálu s vysokoúrovňovým zabezpečením a maximální pružností pro další vývoj i uživatele.

Zákaznické programy mohou být rozpracovávány následujícím způsobem:

 • Rezidentní procedury pro kontrolu přístupu a pro časové a docházkové záznamy
  • s/bez uchování transakcí
  • osobní identifikační číslo (PIN)
  • správa osobního identifikačního čísla (PIN) „pod pohrůžkou“
  • anitpassback
  • systém skupinových kódů do 9 znaků
  • 2 až 12 znakové uživatelské kódy
  • časové zóny
  • uživatelské skupiny
  • správa kauzálních kódů
  • zajištění vstupu druhého uživatele
  • časovaná siréna
  • může zobrazit všechny vstupní a výstupní záznamy. Jsou-li data přenesena z hostujícího počítače do speciálních souborů, je uživatelům poskytnut rozpis hodin a volba zobrazování osobní správy jak jednotlivému uživateli, tak celé skupině. Další funkce mohou být dodefinovány a doprogramovány. Časovou i přístupovou tabulku je možné spravovat prostřednictvím klávesnice.
 • Konfigurační parametry mohou být nastaveny prostřednictvím klávesnice terminálu nebo přes komunikační linky. Určují jak budou předprogramované rezidentní procedury terminálu (docházka, kontrola přístupu, správa I/O operací, on-line a off-line funkce) nastaveny pro práci v ostrém provozu.
 • Procedury pro sběr dat mohou probíhat v závislosti na specifických funkčních klíčích, vstupních nebo časových událostech. Sekvence kroků v transakcí může být určována v závislosti na datu, čase, nebo stavu vstupních a výstupních linek. Transakce jsou definovány prostřednictvím textových souborů uložených na PROX+ prostřednictvím RS232 , NET92 spojením nebo přenosem přes RAMCard. Soubory popisují příkazový režim operačního systému pro operátora a přípustnost kontroly pro každou transakci. Do souborů jsou zařazeny nezbytné operace, dotazy pro operátora a přípustnost kontroly dat.
 • Máte-li RAMCard, můžete si stáhnout program napsaný v jazyce „C“, kompilovat na Vašem PC prostřednictvím „cross-compiler“ i přes komunikačních linky. TMC dodává i knihovny s vysokou úrovní podpory všech hardwarových i softwarových zdrojů pro PROX+.

Up

 

Softwarová podpora

 • Utility COMMTEST a CTW32 testují komunikaci a funkčnost PROX+ v NET92 nebo RS232.
 • PROX-LINK řídí formáty archivů stahovaných z PROX+. PROCX překládá procedury nahrávané na PROX+.
 • PROX“C“ Libraries – knihovny a manuály určené vývojovým programátorům v jazyce „C“ k nahrávání na PROX+ RAMCard (je-li k dispozici i na Flash ROM).
 • Knihovny DLL s demonstračními funkcemi a programy pro Windows s demonstračními programy ve „Visual Basic“ pro NET92, RS232, Modem nebo Ethernet spojení.
 • TRAXIT – (TRAXIT32.exe) Kompletní aplikace pro vzdálenou konfiguraci TMC terminálů v různých instalačních typech a pro podporu dávkových komunikačních operací.
 • N.B. COMMTEST může být použit pouze v prostředí operačního systému MS/DOS.

Up

 


 • 940.XYZ.WW kde:
  • X=box: 0=montážní stěna, 2=montážní stůl, 3=nechráněný
  • Y=klávesnice: 0=žádná, 1=numerická, 2=alfanumerická
  • Z=display: 2=2x16, 4=4x20
  • Z=čtečka: 20=žádná, 11=magnetická TK1, 12=magnetická TK2, 13=magnetická TK3, 8=čárového kódu IR, 17=RF

Níže uvedené modely jsou v součastné době dosažitelné (máte-li zájem o další informace, kontaktujte TMC):

940.012.12

940.022.12

940.322.20

941.010.12

940.012.18

940.022.18

940.324.20

941.010.17

940.012.17

940.022.17

940.302.20

941.010.18

940.012.20

940.022.20

940.304.20

941.010.20

940.014.12

940.024.12

940.312.20

940.014.18

940.024.18

940.314.20

940.014.17

940.024.17

940.014.20

940.024.20

Příslušenství:

 • 983.010.20 EtherLite – Interface Ethernet RS485/RS232
 • 984.500.00 CL232 RS232-Adapter proudové smyčky - 1200 to 4800 bps
 • 904.020.12 Externí magnetická dvoustopá čtečka s umělohmotným krytem a RJ11 konektorem, pro PROX. EPROM je zapotřebí #940.001.70.
 • 904.020.11 Magnetická jednostopá čtečka, bez krytu pro PROX EPROM je zapotřebí #940.002.70
 • 940.001.70 EPROM pro druhou dvoustopou magnetickou čtečku
 • 940.002.70 EPROM pro magnetickou čtečku Tk1
 • 250.256.00 RAM-Card: 256 KB
 • 250.512.00 RAM-Card: 512 KB
 • Klávesnice:: membránového typu, vodě a prachu odolná, se 24 numerickými a funkčními nebo 30 alfanumerickými klávesami (životnost až 2 milińů operací..)
 • Display:: s podsvitem superTwist LCD. 2x16 s 9mm znaky nebo 4x20 s 5mm znaky nebo 240x140 bodovou maticí (123x70 mm)
 • Interní čtečka: magnetická jedno nebo dvoustopá ISO , in. čtečka čárového kódu nebo bezkontaktní proximity 125KHz, 64 bit RO (viz. RFID).
 • Přídavná čtečka: RJ11 konektor nebo 5 pin pin-strip pro externí čtečku čárového kódu (pera, CCD, lasery, slotové (drážkové) nebo druhou mag. čtečku..
 • Dekoder čárového kódu:: EAN 13/8, I2/5, C39.
 • Beeper:
 • Komunikační porty: na vyjímatelném konektorovém bloku
  • COM1: RS232, 1200 až 38400 bps, software nebo hardware řízení komunikace při přenosu dat, svorkový konektor nebo paralelní RJ11 konektor (preferováno pro EtherLite connection port).
  • COM2: C.L. (4800 bps max)/RS232/RS485, 1200 to 38400 bps, software/hardware řízení komunikace při přenosu dat.
  • NET92: RS485 s přednastaveným protokolem. Je schopen fungovat jako "slave" i "master".
 • Input/output ports: na vyjímatelném konektorovém bloku
  • Vstup: 4 digitální vstupy, optoizolované pro on/off sensory implicitně aktivované od 3 to 20 mA, max. záchytná frekvence monitorovaného signálu do 8 Hz
  • Výstup:: 3 s relé běžně otevřenými kontakty, 2A @ 30Vdc max.
 • Paměť: RAM - 128KB, rozšiřitelná na PCMCIA RAM Card (256KB, 512KB, 1MB). EPROM - až do 256KB
 • Napájení: 9 to 14 Vdc, 350mA (max).
 • Pracovní teplota: 0 °C a +50 °C
 • Skladovací teplota: -20 °C to +70 °C
 • Vlhkost: 0 to 95%
 • Obal: ocelový plech, prachu těsný IP65 (od 9/2001)
 • Rozměry: 185 x 190 x 90mm (HxVxŠ)
 • Hmotnost: 1950 g

Up

 


IVAR a.s., autorizovaný distributor TMC v ČR
Náměstí 5. května 3, 290 01 Poděbrady
tel.: (+420) 0324 611018, 610181; fax: (+420) (0)324 610505
e-mail: ivar@ivar.cz