IVAR a.s.

TMC

 
 

*****

 
  
  

Profil
firmy TMC

Propojení
prům. sítí

Síťové
adaptéry

Terminály
 
940 PROX+
PROXFinger
PROX+F/G
řada
TRAX+ řada
TRAX+G
řada
928 Finger
TRAX+G
951 IOX
921
AdapTRAX
914 HotMAX

Vstupní
zařízení

Softwarová
podpora

Celkový přehled

 

Napište nám:

ivar@ivar.cz


Vytiskněte si
tuto stránku:

Tisk


Information
in English


English


Terminály

PROX+F/G řada

Programovatelný terminál pro kontrolu docházky, přístupu a řízení výroby

Charakteristika:

PROX+ je v součastné době špičkou v naší nabídce terminálů. Díky pevnému ocelovému krytu, velké klávesnici, dobře čitelnému displeji, velkému počtu vstupně/výstupních kanálů je PROX+F/G ideálním terminálem i pro nejnáročnější aplikace.


PROX+G s grafickým displejem

PROX+F s RFID modulem

Up

 

Základní vlastnosti:

 • I přes kompaktnost, mnohostrannost a vysokou odolnost je obsluha PROX+F/G velmi jednoduchá. Poskytuje vysokou úroveň programovatelnosti. Aktivace programů a procedur se provádí velmi jednoduše prostřednictvím stisků kláves. Každý krok celého procesu je provázen zprávami na displeji a zvukovými signály.
 • Kdykoliv dosažitelné residentní procedury pro záznam informací o kontrole docházky a přístupu.
 • Skriptový překladač pro úpravu procedur provádějících sběr dat dle přání zákazníka.
 • PROX+ F/G pracuje jak v režimu ON-LINE tak v nezávislém režimu „Stand Alone“ (Off-Line). Pevná a funkční konstrukce připouští použití PROX+F/G pro řízení transakcí v náročnějších prostředích průmyslové výroby Je vhodný všude tam, kde je nezbytná garance spolehlivého sběru a kontroly dat.
 • Plně kompatibilní se standardním numerickým PROX+. Má širokou maticovou (240*128 bodů) obrazovku s rastrem až 32 znaků na 12 řádcích se 4 různými textovými fonty. Jsou implementovány všechny speciální znaky evropských jazyků ve Windows ASCII kódování. Funkční klávesy jsou seřazeny podél levého okraje displeje, kde mohou být zřetelně zobrazeny funkční popisky.
 • Numerická funkční klávesnice s editací znaků podobnou mobilním telefonům.
 • 128 KB základní paměti pro uchování až 14 000 transakcí: Možnost povýšení paměti prostřednictvím RAM karty až na 1MB.
 • Vnitřní Ethernet rozhraní (EtherLite) – volitelný doplněk
 • Interní čtečka magnetických karet, čárového kódu nebo bezdotykových (proximity) karet. Široká škála technologií:
  • 125 KHz 64 bit (pouze pro čtení - RO )
  • ISO14443A & Mifare®
  • LEGIC® advant a ISO15693
  • GSM/GPRS verze nabízí komunikaci prostřednictvím:
       - datových přenosů přes GSM datové komunikace
       - příchozích a odchozím SMS
       - GPRS přenosem dat prostřednictvím TCP/IP přenosovýmich paketů
  • Externí WiLite rozhraní (volitelné) umožní využití PROX+G v porstředí s WiR internetovým pokrytím.
 • V případě výpadku dodávky elektrického proudu přejde do režimu napájení bateriemi. V závislosti na energetických úrovních baterií zajistí autonomní  výkon operací od 24 hodin až na několik dní. Tento systém je schopen "udržet" provozní data až 5 let (s využitím RAMCard).
 • PROX F/G může kontrolovat až 31 satelitních podřízených prvků – PROX+F/EnTRAX/MAX/TRAX+. Podřízené terminály EnTRAX nebo TRAX/2P uchovávají záznamy transakcí ve své lokální paměti. Řídící PROX+F/G je používán pouze jako "brána" pro stahování dat z podřízených terminálů.
  Vzdálená podřízená jednotka MAX načítá kódy karet a odesílá je do nadřízeného (master) PROX+F/G, který je porovnává se svou interní autorizovanou přístupovou tabulkou. PROX+F/G odesílá zpětně pokyn k sepnutí relé nebo k odmítnutí načtené karty. Tím je umožněno vybudování velmi levnéno řešení rozsáhlé přístupové kontroly i s časovými a prostorovými zónami, antipassback systémem atd.
 • On-line a OFF-LINE operace. V OFF-LINE režimu jsou data vyhodnocena a uchovávána interně pro pozdější stažení z nadřízeného systému. V ON-LINE režimu jsou transakce monitorovány v reálném čase prostřednictvím počítače, kterému PROX+F/G předává všechna pořízená data. (z klávesnice nebo čtečky karet).
 • Jednoduchá definice zákaznických procedur sběru dat pro plánování nebo jiné průmyslové požadavky.

Up

 

Konfigurace:

 • PROX+F/G může být instalován jako samostatná nezávislá  jednotka:
  • v dvoubodové (point-to-point) sériové konfiguraci
   • prostřednictvím telefonu nebo modemu
   • C.L. (current loop, proudová smyčka) - prostřednictvím pasivního konvertoru
  • ve vícebodovém (multipoint) zapojení
   • přes RS485 linku s využitím NET92 protokolu (do 254 terminálů).
 • Praktický vyjímatelný šroubovací konektorový blok zjednodušuje instalaci i údržbu
 • 4 optoizolované digitální vstupy. Mohou být propojeny s počítadlem. Změny stavu nebo přetečení počítadla aktivují relé. Změny mohou být i uloženy do souboru, může být okamžitě odeslána zpráva na vzdálený počítač nebo se vykonat procedura.
 • 3 digitální výstupy s relé. Mohou být naprogramovány pro situace
  • právoplatný vstup a odchod
  • pro neplatný přístup
  • přístup pod vyhrůžkou
  • harmonogram sepnutí po minutách a po dnech v týdnu
  • na základě událostí na vstupech a podle příkazů
 • Je dostupná také velmi elegantní verze upevnění terminálů na stojan.
 • Jedná se o multitaskingový operační systém umožňující terminálům vykonávat množství vstupně výstupních operací (prostřednictvím obsluhy uživatelského ovládacího panelu) a ve stejném čase i ukládání dat z COM portů i vstupů na pozadí.
 • Programy a obsluha PROX+F/G využívá podpůrný software dodávaný firmou TMC.  Je nutné, aby byl Váš počítač s operačním systémem Windows. Používáte-li jiný systém, TMC Vám poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci pro vytvoření Vašich vlastních komunikačních programů.
 • Základní PROX+ software spouští veškeré funkce terminálu s vysokoúrovňovým zabezpečením a maximální pružností pro další vývoj i uživatele.

Up

 

Programování na různých úrovních

PROX+ je opatřen systémem souborů, které provádějí správu paměti prostřednictvím příkazů podobně jako v DOSu (DIR, TYPE, DEL  atd.). Soubory jsou organizovány do adresářů.  1 MB paměti pro programy a data může být doplněn jako RAM karta, která se k systému souborů chová jako další logické zařízení. Jedná se o multitaskingový operační systém umožňující terminálům vykonávat množství vstupně výstupních operací (prostřednictvím obsluhy uživatelského ovládacího panelu) a ve stejném čase i ukládání dat z COM portů i vstupů na pozadí.

Programy a obsluha PROX+ F/G využívá podpůrný software dodávaný firmou TMC.  Je nutné, aby byl Váš počítač s operačním systémem Windows. Používáte-li jiný systém, TMC Vám poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci pro vytvoření Vašich vlastních komunikačních programů.

Základní PROX+ software spouští veškeré funkce terminálu s vysokoúrovňovým zabezpečením a maximální pružností pro další vývoj i uživatele.

 • Standardní rezidentní procedury pro kontrolu přístupu a pro časové a docházkové záznamy
  • s/bez uchování transakcí
  • osobní identifikační číslo (PIN)
  • správa osobního identifikačního čísla (PIN) „pod pohrůžkou“
  • anitpassback
  • systém skupinových kódů do 9 znaků
  • 2 až 14 znakové uživatelské kódy
  • časové zóny
  • uživatelské skupiny
  • správa kauzálních kódů
  • zajištění vstupu druhého uživatele
  • časovaná siréna
  • může zobrazit všechny vstupní a výstupní záznamy. Jsou-li data přenesena z hostujícího počítače do speciálních souborů, je uživatelům poskytnut rozpis hodin a volba zobrazování osobní správy jak jednotlivému uživateli, tak celé skupině. Další funkce mohou být dodefinovány a doprogramovány. Časovou i přístupovou tabulku je možné spravovat prostřednictvím klávesnice.

Zákaznické programy mohou být rozpracovávány následujícím způsobem:
 • Konfigurační parametry mohou být nastaveny prostřednictvím klávesnice terminálu nebo přes komunikační linky. Určují jak budou předprogramované rezidentní procedury terminálu (docházka, kontrola přístupu, správa I/O operací, on-line a off-line funkce) nastaveny pro práci v ostrém provozu.
 • Procedury pro sběr dat mohou probíhat v závislosti na specifických funkčních klíčích, vstupních nebo časových událostech. Sekvence kroků v transakcí může být určována v závislosti na datu, čase, nebo stavu vstupních a výstupních linek. Transakce jsou definovány prostřednictvím textových souborů uložených na PROX+ F/G prostřednictvím RS232, NET92 spojením nebo přenosem přes RAMCard. Soubory popisují příkazový režim operačního systému pro operátora a přípustnost kontroly pro každou transakci. Do souborů jsou zařazeny nezbytné operace, dotazy pro operátora a přípustnost kontroly dat. V některých případech ovšem nejsou textové procedury dostačující. Máte-li RAMCard, můžete si stáhnout program napsaný v jazyce „C“, kompilovat na Vašem PC prostřednictvím „cross-compiler“ i přes komunikačních linky. TMC dodává i knihovny s vysokou úrovní podpory všech hardwarových i softwarových zdrojů pro PROX+.F/G
 • Až tři zákaznické procedury mohou být instalovány ve Flash ROM terminálu prostřednictvím jednoho z dostupných komunikačních linek. TMC poskytuje knihovny garantující vysokou úroveň hardwarové i softwarové kompatibility.terminálů PROX+F/G.

  Up

  Softwarová podpora

  • TMCDLLDemo/Ethertest/CTW32
  • NET92 DLL knihovny
  • PROX DLL knihovny
  • OCX pro NET92
  • OCX proEtherLite
  • TRAXiT - kompletní aplikace pro vzdálenou konfiguraci TMC terminálů v různých instalačních prostředích.a pro komunikační relace.

  Hardwarová specifikace:

  • Klávesnice:: membránového typu, vodě a prachu odolná, se 24 numerickými a funkčními nebo 30 alfanumerickými klávesami (životnost až 2 milińů operací..)
  • Display:: s podsvitem superTwist LCD. 2x16 s 9mm znaky nebo 4x20 s 5mm znaky nebo 240x128 bodovou maticí (123x70 mm)
  • Interní čtečka: magnetická jedno nebo dvoustopá ISO , in. čtečka čárového kódu nebo bezkontaktní proximity 125KHz, 64 bit RO
  • Přídavná čtečka: RJ11 konektor nebo 5 pin pin-strip pro externí čtečku čárového kódu (pera, CCD, lasery, slotové (drážkové) nebo druhou mag. čtečku..
  • Dekoder čárového kódu:: EAN 13/8, I2/5, C39, EAN/C128.
  • Beeper: Magnerický jednoduchý tón
  • Komunikační porty: na vyjímatelném konektorovém bloku
   • COM1: RS232, 1200 až 38400 bps, software nebo hardware řízení komunikace při přenosu dat, svorkový konektor nebo paralelní RJ11 konektor (preferováno pro EtherLite connection port).
   • COM2: C.L. (4800 bps max)/RS232/RS485, 1200 to 38400 bps, software/hardware řízení komunikace při přenosu dat.
   • NET92: RS485 s přednastaveným protokolem. Je schopen fungovat jako "slave" i "master".
  • Input/output ports: na vyjímatelném konektorovém bloku
   • Vstup: 4 digitální vstupy, optoizolované pro on/off sensory implicitně aktivované od 3 to 20 mA, max. záchytná frekvence monitorovaného signálu do 8 Hz
   • Výstup:: 3 s relé běžně otevřenými kontakty, 2A @ 30Vdc max.
  • Paměť: RAM - 128KB, rozšiřitelná na PCMCIA RAM Card (128KB, 512KB, 1MB). Flash EPROM - 256KB+32KBootlouder
  • Napájení: 9 to 14 Vdc, 400 mA (max). NiCd záložní baterie garantují dungování zařízení od 24 až na několik dní. Data jsou uschovávána 2 měsíce (5 let v případě využití RAM Card).
  • Pracovní teplota: 0 °C a +50 °C
  • Skladovací teplota: -20 °C to +70 °C
  • Vlhkost: 0 to 100%
  • Obal: ocelový plech, prachu těsný - (vyjma verze čárového kódu)
  • Rozměry:
   185 x 190 x 50…90mm (D x H x P) - PROX+F
   185 x 250 x 50…110mm (D x H x P) - PROX+G
  • Hmotnost:
   1950 g - PROX+F
   2350 g - PROX+G

  Up


  IVAR a.s., autorizovaný distributor TMC v ČR
  Náměstí 5. května 3, 290 01 Poděbrady
  tel.: (+420) 0324 611018, 610181; fax: (+420) (0)324 610505
  e-mail: mailto:ivar@ivar.cz